X

نوزادان

رئیس بخش:  جناب آقای دکتر آل بویه

سرپرستار بخش: سرکار خانم توکلی

تلفن بخش:82452448-021و 82452419-021

اين بخش در سال 1395نوسازي شده و با در اختيار داشتن كادر مجرب ، نوزادان را پس از زایمان از اتاق زایمان یا اتاق عمل تحویل می گیرد .

نوزادان پس از تولد در صورتي كه در گروه نوزادان خوش حال  well baby قرار داشته باشندبه بخش هم اتاقي مادر و نوزاد منتقل و اگر نيازبه مراقبتهاي ويژه داشته باشند به NICU كه در مجاورت آن قرار دارد منتقل می شوند.

اين بيمارستان داراي لوح دوستدار مادر و كودك مي باشد ومادران در دوران بارداري ودر زمان بستري در بخش هم اتاقي مادر و كودك با تمامي آموزش هاي لازم در زمينه شير دهي از طريق پخش CD وآموزش چهره به چهره و در اختيار گذاشتن كتابچه ها و پمفلت هاي آموزشي لازم آشنا شده و با آمادگي كامل جهت مراقبت و نگهداري از نوزاد خود در منزل مرخص مي شوند.

موقعیت مکانی: در طبقه 4 بیمارستان واقع شده است.

گالری تصاویر:

 • اتاق تحت نظر اورژانس

  MEHR HOSPITAL
 • دستگاه تراکم استخوان

  MEHR HOSPITAL
 • پذیرش اورژانس

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق عمل

  MEHR HOSPITAL
 • دستگاه سی تی 64

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق عمل

  MEHR HOSPITAL
 • اسکوپی

  MEHR HOSPITAL
 • تریاژ اورژانس

  MEHR HOSPITAL
 • بخش بستری

  MEHR HOSPITAL
 • استیشن پرستاری

  MEHR HOSPITAL
 • ICU

  MEHR HOSPITAL
 • NICU

  MEHR HOSPITAL
 • NICU

  MEHR HOSPITAL
 • NICU

  MEHR HOSPITAL
 • NICU

  MEHR HOSPITAL
 • NICU

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق خصوصی

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق خصوصی

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق دو تخته

  MEHR HOSPITAL
 • بخش بستری و بیماران بین الملل

  MEHR HOSPITAL
 • اتاق عمل

  MEHR HOSPITAL
 • ریکاوری

  MEHR HOSPITAL
دی ان ان