X

پمفلت های آموزشی

پمفلت های آموزشی
 • زنان و زایمان

  این مجموعه به بررسی بیماریهای زنان و زایمان می پردازد و همچنین راههای پیشگیری و مراقبت بعد از بیماری را اموزش میدهد

  بیماری های زنان و زایمان

  ادامه مطلب.........

 • کودکان

  این مجموعه در خصوص بیماریهای کودکان و راههای پیشگیری و مراقبت ارائه میدهد

  بیماریهای کودکان

  ادامه مطلب ...............

 • نوزادان

  مجموعه ایی از اطلاعات در خصوص بیماریها و راههای پیشگیری و مراقبت در زمان بروز بیماریها ارائه میدهد

  بیماری های نوزادان

  ادامه مطلب ...........

 • بیماریها

  این مجموعه ضمن آشنایی با مجموعه ایی از بیماریها ، راههای شناخت بیماری ها، پیشگیری و مراقبت پس از بیماری آموزش داده می شود

  انواع بیماریها

  ادامه مطلب ..........

 • ایمنی بیمار

  مطالبی که راجع به ایمنی بیمار لازم به ذکر است بیان شده است

  ادامه مطلب

 • بهداشت حرفه ایی

 • بهداشت محیط

 • مدیریت بحران

دی ان ان