X

اخبار و مقالات

اخبار و رویدادهای بیمارستان مهر

01

 

عمل جراحی فلپ چرخشی که توسط جناب آقای دکتر حامد باطنی فوق تخصص جراحی های پلاستیک و زیبایی در بیمارستان مهر انجام شده نام بیماری:نووس سباسئوس نام عمل جراحی: فلپ چرخشی توضیح فلپ : یکی از چالش های بزرگ در فرآیند درمانی ضایعات پوستی و جراحی های ترمیمی صورت، اصلاح نقایص یا به اصطلاح دیفکتهای پوست است. برخی از بیماران در اثر سوانح مختلف همچون تصادفات و سوختگی بخش از پوست صورت خود را از دست میدهند. روش درمانی مطلوب این عارضه های پوستی فلپ پوستی میباشد. فلپ پوستی مدلی از جراحی پیوند پوست است که بر روی منطقه‌ای از پوست که بر اثر عواملی فاقد بافت طبیعی شده، انجام می‌گیرد. منظور از فلپ پوستی یا همان فلپ flap انتقال پــوست، عضــله ، استخــوان عصب و عـروق و سایر بافت ها از ناحیه ای در بدن به ناحیه آسیب دیده است. در روش درمانی فلپ پوستی، اتصال پوست به بافت زیرین و پایه های عروقی حفظ می گردد و نتیجه جراحی بسیار مناسب است. در فلپ پوستی سعی میشود تا از ناحیه ای مشابه ناحیه آسیب دیده استفاده شود به همین منظور نتیجه حاصله بیشترین شباهت را از نظر قوام و رنگ با ناحیه آسیب قبل از عارضه دارد. وجود پایه عروقی مناسب موجب بهبود سریعتر و بهتر پوست منتقل شده، میگردد . در روش درمانی فلپ پوستی، پوست از بخش مجاور ناحیه آسیب دیده بعد از انجام طراحی و محاسبه دقیق آزاد وبدون جداشدن از بستر به محل آسیب دیده منتقل میشود. فلپ پوستی به روش های مختلفی انجام میشود که ما در این عمل از نوع فلپ چرخشی استفاده کردیم.در روش فلپ چرخشی ناحیه ای بصورت مثلث برداشت میشود و از آن برای پوشاندن یک نقص مثـلثی شکل استفاده خواهد شد.

Actions: E-mail | Permalink |
دی ان ان