X

بخش اطفال و نوزادان

موقعیت مکانی: در طبقه 4 بیمارستان واقع شده است.

تلفن بخش:82452448-021و 82452419-021

 

اين بخش در سال 1395نوسازي شده و با در اختيار داشتن كادر مجرب ، نوزادان را پس از زایمان از اتاق زایمان یا اتاق عمل تحویل می گیرد .
نوزادان پس از تولد در صورتي كه در گروه نوزادان خوش حال  well baby قرار داشته باشندبه بخش هم اتاقي مادر و نوزاد منتقل و اگر نيازبه مراقبتهاي ويژه داشته باشند به NICU كه در مجاورت آن قرار دارد منتقل می شوند.
اين بيمارستان داراي لوح دوستدار مادر و كودك مي باشد ومادران در دوران بارداري ودر زمان بستري در بخش هم اتاقي مادر و كودك با تمامي آموزش هاي لازم در زمينه شير دهي از طريق پخش CD وآموزش چهره به چهره و در اختيار گذاشتن كتابچه ها و پمفلت هاي آموزشي لازم آشنا شده و با آمادگي كامل جهت مراقبت و نگهداري از نوزاد خود در منزل مرخص مي شوند.

 

دی ان ان