X

آزمایشگاه آسیب شناسی و سیتولوژی

آزمایشگاه آسیب شناسی و سیتولوژی

مدیرگروه و مسئول فنی صبح و عصر: سرکار خانم دکتر مهشید هورمزدی

سوپروایزر : آقای حامد رضایی 

زمان پذیرش و جوابدهی : همه روزه جز جمعه ها و تعطیلات رسمی
ساعات پذیرش و جوابدهی: از ساعت 7 الی 19
جوابگویی فروزن هر روز در ساعات کاری حتی روزهای تعطیل

 
تلفن تماس:02182452150
تلفکس:      02188958785
 

موقعیت: طبقه دوم

 

واحد پاتولوژی (آسیب شناسی) بیمارستان مهر از سال 1324 به بررسی هریک از بافتهای بدن یا مایعات از نظر میکروسکوپی و تشخیص سرطان پرداخته است. این واحد  3 پزشک متخصص پاتولوژیست و 15  کارشناس فعال و مجرب دارد. آزمایشهای قابل انجام از نظر پاتولوژی و سیتولوژی در این مرکز به شرح ذیل می باشد:
1- ایمونوهیستوشیمی
2- ژنتیک مولکولی تومورها
3- تستهای انکولوژیست
4- انجام تستهای مربوط به بیماریهای عفونی با روش PCR
5- تست های مربوط به مقاومت های داروی بیماریهای سرطان

 

دی ان ان