X

راهنمای ملاقات كنندگان

  •  
در کلیه نقاط بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع می باشد.
  •  
  رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور خصوصاً رعایت ارزش های دینی و پوشش اسلامی الزامی می باشد.                    
  •  
  استفاده از تلفن همراه در کلیه بخش ها به دلیل تداخل در امواج تجهیزات پزشکی ممنوع می باشد.                        
  •  
  رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می باشد.                        
  •  
  به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت ورود اطفال زیر ۱۲ سال به بخشهای بستری ممنوع می باشد.                       
  •  
  همراه آوردن هر نوع گل به بخشهای ویژه و بیماران قلبی ممنوع می باشد.                        
  •  
  در بخشهای ویژه هنگام ملاقات از دست دادن، روبوسی با بیمار و استفاده از عطرهای تند خودداری کنید.                     
  •  
      ملاقات از ساعت 14:30 الی 16:30 می باشد.              
  •  
 
  •  
 راهنمای طبقات
دی ان ان