X

پزشكان

دکتر فرزام جنابی

ادیولوژی(شنوایی سنجی)

 • اطلاعات تکمیلی
 • سوابق شغلی و پژوهشی
 • سوابق تحصیلی
 1. کارشناس طب کارILO (مرکز تحقیقات طب کار در ایران)
 2. برگزارکننده اولین سمینار سر و صدا و اثرات آن بر انسان در کشور
 3. تنظیم جدول حد مجاز سرو صدا در صنعت و تصویب در شورای عالی کار
 4. بررسی و تحقیق کاربرد بالینی ABR در تشخیص بیماریهای دستگاه شنوائی
 5. بررسی H.T.L با استفاده از دستگاه رفلکس اکوستیک
 6. بررسی اثرات داروی دیسفرال بر دستگاه شنوائی کودکان مبتلا به تالاسمی
 7. بررسی ارزش تحریک پرومنتوار (PST ) در افتراق ضایعات ک
 8. بررسی اثرات داروهای شیمی درمانی بر دستگاه شنوائی مبتلایان به سرطان
 9. بررسی بیماران مبتلا به سرگیجه با تشخیص BPPV و نتایج توانبخشی بر آنها

عضویت ها:

 1. معاونت دانشکده پزشکی
 2. معاونت دانشگاه علوم پزشکی
 3. موسس انجمن شنوائی شناسان ایران
 4. اولین رئیس اجلاس انجمنهای توانبخشی ایران
 5. عضو جامعه ادیولوژیهای امریکا
 1. دکتری ادیولوژی
دی ان ان